Follow Us

Vragen? App vrijblijvend naar +31 (0)6 13 14 14 17

Winkelwagen

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Autoonderhoud u op het volgende:

Autoonderhoud stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze website. Hoewel de informatie op deze website permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in merk, model, type, technische specificaties, uitvoeringen, afbeeldingen, prijzen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de Autoonderhoud website kan derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Virussen en veiligheid
De website van Autoonderhoud wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden.

Copyright
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's (tezamen 'merken'), zijn eigendom van of in licentie bij Autoonderhoud en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Autoonderhoud, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Door Autoonderhoud verzonden e-mail
Door Autoonderhoud verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Autoonderhoud staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Verzamelen van gegevens
Autoonderhoud slaat alleen orderinformatie van gebruikers op. Andere informatie gaat verloren na het verlaten van de website door de gebruiker.

Op al onze leveringen en diensten zijn de algemene verkoopvoorwaarde van de Stichting Webshop Keurmerk van toepassing. Adres Stichting Webshop Keurmerk: Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam, laatst gewijzigd 28 april 2011. URL: http://www.keurmerk.info

Alle op deze website genoemde merken en origineelnummers zijn uitsluitend bedoeld voor vergelijkingsdoeleinden.